You are hereDS2

DS2


Předmět: Diplomový seminář 2

Katedra/Zkratka: OPT/DS2

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Náplň seminářů tvoří referáty studentů na témata zadaných diplomových prací, při kterých studenti průběžně prezentují dílčí dosažené výsledky. V návaznosti na tvorbu diplomové práce je obsahem seminářů také výuka metodologie vědeckého výzkumu. V rámci seminárních hodin samostatně připravují referáty a prezentace.

Přehled látky:
Náplň seminářů tvoří referáty studentů na témata zadaných diplomových prací, při kterých studenti průběžně prezentují dílčí dosažené výsledky. V návaznosti na tvorbu diplomové práce je obsahem seminářů také výuka metodologie vědeckého výzkumu. V rámci seminárních hodin samostatně připravují referáty a prezentace.