You are hereDS1

DS1


Předmět: Diplomový seminář 1

Katedra/Zkratka: OPT/DS1

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Náplň seminářů tvoří referáty studentů na témata zadaných diplomových prací, při kterých studenti průběžně prezentují dílčí dosažené výsledky.

Přehled látky:
Náplň seminářů tvoří referáty studentů na témata zadaných diplomových prací, při kterých studenti průběžně prezentují dílčí dosažené výsledky. V návaznosti na tvorbu diplomové práce je obsahem seminářů také výuka metodologie vědeckého výzkumu. V rámci seminárních hodin samostatně připravují referáty a prezentace.