You are hereDPS

DPS


Předmět: Diplomový seminář

Katedra/Zkratka: OPT/DPS

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: V rámci předmětu studenti před kolektivem představují stěžejní dosažené výsledky diplomové práce včetně jejich obhajoby.

Přehled látky:
V rámci předmětu studenti před kolektivem představují stěžejní dosažené výsledky diplomové práce včetně jejich obhajoby. Dílčí studentské příspěvky mají formu jednotlivých samostatných výstupů, podpořených vypracovanou prezentací v elektronické formě. V rámci cvičení probíhají vlastní výstupy, semináře jsou určeny na zpracování prezentací pod vedením vedoucího práce za podpory a koordinace garanta diplomového semináře.