You are hereDPOD4

DPOD4


Předmět: Diplomová práce 4

Katedra/Zkratka: OPT/DPOD4

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Hlavní výsledky získané při řešení tématu diplomové práce.