You are hereDPOD3

DPOD3


Předmět: Diplomová práce 3

Katedra/Zkratka: OPT/DPOD3

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Zpracování výsledků řešeného tématu.