You are hereDPOD2

DPOD2


Předmět: Diplomová práce 2

Katedra/Zkratka: OPT/DPOD2

Rok: 2020

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Hlavní výsledky získané při řešení tématu diplomové práce.