You are hereDPOD1

DPOD1


Předmět: Diplomová práce 1

Katedra/Zkratka: OPT/DPOD1

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Zpracování výsledků řešeného tématu.