You are hereDPOB2

DPOB2


Předmět: Bakalářská práce 2

Katedra/Zkratka: OPT/DPOB2

Rok: 2019

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace: Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Dle zadání vedoucího bakalářské práce.