You are hereDPM

DPM


Předmět: Difraktivní prvky a mikrooptika

Katedra/Zkratka: OPT/DPM

Rok: 2018

Garant: 'doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc.'

Anotace: Difraktivní optika.

Přehled látky:
1.Difrakce optických vln. 2.Periodické difrakční struktury. 3.Spektroskopické mřížky. 4.Difrakční fázová transformace a korekce. 5.Amplitudová filtrace při difrakci a rozdělení svazku. 6.Mřížkové struktury ve vlnovodné optice. 7.Nezobrazovací difraktivní komponenty a systémy. 8.Holografická a počítačová generace difrakčních struktur. 9.Mikrooptické prvky a struktury.