You are hereDPF4

DPF4


Předmět: Diplomová práce 4

Katedra/Zkratka: OPT/DPF4

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce. Podmínky udělení zápočtu: Průběžné plnění cílů diplomové práce.

Přehled látky:
Dokončení prací na problematice diplomové práce, souhrnné vyhodnocení všech dosažených výsledků, sepsání diplomové práce.