You are hereDPF3

DPF3


Předmět: Diplomová práce 3

Katedra/Zkratka: OPT/DPF3

Rok: 2020

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce. Podmínky udělení zápočtu: Průběžné plnění cílů DP.

Přehled látky:
Práce na problematice diplomové práce, řešení jednotlivých dílčích úkolů, vyhodnocení dosažených výsledků, stanovení dalšího postupu řešení, studium relevantní odborné literatury.