You are hereDPF2

DPF2


Předmět: Diplomová práce 2

Katedra/Zkratka: OPT/DPF2

Rok: 2019

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce. Podmínky udělení zápočtu: Průběžné plnění cílů diplomové práce.

Přehled látky:
Práce na problematice diplomové práce, řešení jednotlivých dílčích úkolů, vyhodnocení dosažených výsledků, stanovení dalšího postupu řešení, studium relevantní odborné literatury.