You are hereDP2

DP2


Předmět: Diplomová práce 2

Katedra/Zkratka: OPT/DP2

Rok: 2017

Garant: 'prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.'

Anotace: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce. Literatura: Dle zadáním bakalářské práce. Podmínky udělení zápočtu: Průběžné plnění cílů DP.

Přehled látky:
Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.