You are hereDLS

DLS


Předmět: Optický design pro laserové systémy

Katedra/Zkratka: OPT/DLS

Rok: 2019

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace: Principy návrhu optických systémů pro transformace laserových svazků.

Přehled látky:
1. Modelování laserových svazků, Gaussovský, astigmatický, top-hat, multimodální, pulzní 2. Šíření laserového svazku optickými soustavami, ABCD metoda, kolimace, fokusace, nízké clonové čísla 3. Tvarování svazku pomocí optických soustav, návrh rozšiřovače svazku, relay optika 4. Skenovací optické soustavy, f-theta zkreslení, telecentricita, návrh f-theta skeneru 5. Navazování laserového svazku do vlákna, fázový prostor, návrh navazující optiky 6. Fourierovská optika, aplanatická soustava a její návrh, sinová podmínka, návrh aplanatické optiky 7. Tvarování laserového svazku pomocí difraktivní optiky- homogenizace, difraktivní dělič 8. Optický design krátkých laserových pulsů