You are hereDKO

DKO


Předmět: Datová komunikace

Katedra/Zkratka: OPT/DKO

Rok: 2018

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Přehled datové komunikace

Přehled látky:
Teorie informace a datového přenosu 1. Základy teorie informace, terminologie 2. Přenosová kapacita kanálu 3.Přenos informace 4. Kódování dat 5. Technika přenosu dat 6. Základy počítačových sítí 7. Základy bezdrátových komunikací 8. Datové komunikace optickými prostředky Zabezpečení informace 9. Kódování zpráv, detekční a korekční kódy 11. Šifrování zpráv 11. Základní metody a algoritmy šifrování informace. 12. Šifrování a dešifrování zprávy.