You are hereDGPS

DGPS


Předmět: Dálkoměry a navigační systémy

Katedra/Zkratka: OPT/DGPS

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studentu s fyzikálními principy laserových dálkoměrů a gyroskopů

Přehled látky:
Orientace v prostoru, senzory. Lidary. Měření vzdáleností. Princip laserových dálkoměrů. Laserové skenery, sběr dat. 3D zobrazování. Interferometry. Laserové rychloměry. Inerciální systémy navigace. Laserové gyroskopy a akcelerometry. Systémy GPS.