You are hereDGO

DGO


Předmět: Diagnostika v optometrii

Katedra/Zkratka: OPT/DGO

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Michal Kolář, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je, mimo stručné zopakování principů činnosti a vyšetřovacích technik s využitím obvyklé přístrojové techniky, zejména seznámení se s novinkami v oblasti vyšetřování a diagnostiky vybraných chorob a jejich efektivním využitím v praxi optometristy.

Přehled látky:
Charakteristika hlavních problémů vidění se zaměřením na diagnostiku glaukomu, očního pozadí a katarakty, přední segment. Základní přístrojová technika pro diagnostiku (štěrbinové lampy, fundus kamery, screeningové perimetry). Principy, obsluha, zpracování získaných dat a jejich odpovídající diagnostická interpretace. Moderní přístroje a inovativní metody a přístupy v diagnostice (OCT - optická koherentní tomografie, HRT - laserová skenovací tomografie, IOL-master - výpočet nitroočních čoček po operaci katarakty, GDX - měření tloušťky vrstvy nervových vláken na sítnici oka atp.) - historie, princip, obsluha, zpracování dat, interpretace výsledků. Přednášky jsou věnovány teoretickému výkladu problematiky, ve cvičeních probíhají související praktické činnosti - demonstrace práce na přístrojích, rozbor konkrétních případů. Výuka zejména cvičení je zajišťována ve spolupráci s Oční klinikou a externími odborníky s rozsáhlými teoretickými vědomostmi a praktickými zkušenostmi s probíranými technikami a vybavením.