You are hereDF

DF


Předmět: Digitální fotografie

Katedra/Zkratka: OPT/DF

Rok: 2020

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Úvod do digitální fotografie

Přehled látky:
1. Úvod do digitální fotografie 2. Teoretické základy fotografie, specifika digitální fotografie 3. Expoziční systém (pojmy ISO, EV, ...), teorie a aplikace v praxi 4. Závislost mezi parametry expozice a fotometrickými veličinami 5. Proces digitalizace obrazové informace 6. Barva v digitální fotografii, barevné systémy 7. Přístroje a zařízení pro digitální fotografii 8. Záznam digitální fotografie 9. Teoretické základy a praktické zpracování digitální fotografie 10. Uchování digitální fotografie 11. Prezentace DF