You are hereDDP3

DDP3


Předmět: Diplomová práce 3

Katedra/Zkratka: OPT/DDP3

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Zpracování výsledků řešeného tématu.