You are hereDDP2

DDP2


Předmět: Diplomová práce 2

Katedra/Zkratka: OPT/DDP2

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Hlavní výsledky získané při řešení tématu diplomové práce.