You are hereDDP1

DDP1


Předmět: Diplomová práce 1

Katedra/Zkratka: OPT/DDP1

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Zpracování výsledků řešeného tématu.