You are hereCAD

CAD

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: CAD v optice a jemné mechanice

Katedra/Zkratka: OPT/CAD

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Cílem kurzu je seznámit studenty s modelování a konstruováním v programu INVENTOR 2013. Součástí cvičení je vytváření virtuálních konstrukcí.

Přehled látky:
1.Grafická informace, rozdělení počítačové grafiky, rastrový a vektorový formát a zobrazení,. 2.Filozofie 3D modelování v programu INVENTOR 2013 . 3.Zakládání projektu a sdílení dat programu INVENTOR 2013. 4.Prostředí pro tvorbu náčrtu, 2D vazby, kótování náčrtu. 5.Vytváření objemového tělesa, vysunutí, tažení, rotování a úprava modelu. 6.Vytváření pracovních bodů, os, rovin a práce s nimi. Úpravy modelů. 7.Tvorba sestavy, 3D vazby. 8.Tvorba výkresu, řezy, detaily, kótování rohové razítko a ostatní smluvní značení výkresu. 9.Tvorba prezentací. 10.Závěrečný praktický projekt. 11.Závěrečný praktický projekt