You are hereBVX

BVX


Předmět: Binokulární vidění

Katedra/Zkratka: OPT/BVX

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Seznámit studenty s fyziologií binokulárního vidění, jeho anomálií a jejich řešení.

Přehled látky:
Přednášky NORMÁLNÍ BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ Jednoduché BV: Složky, stupně, výhody a nevýhody, vývoj Senzorické aspekty BV: Vnímání směru, senzorická fúze (sítnicová korespondence, fixační disparita, rivalita a suprese), fyziologická diplopie, binokulární sumace Motorické aspekty BV: Monokulární a binokulární pohyby očí, akomodace, vztah akomodace a vergence Vnímání prostoru: Monokulární, binokulární, stereopse PORUCHY BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Adaptace při poruchách BV (monokulární - suprese, amblyopie, excentrická fixace; binokulární - anomální retinální korespondence; metody vyšetření) Přehled okohybných odchylek (možnosti klasifikace, komitantní a inkomintantní odchylky) Heteroforie (klasifikace vč. klasifikace podle Wicka; popis a etiologie, řešení, kompenzace/dekompenzace, fixační disparita a heteroforie) Heterotropie (klasifikace vč. klasifikace podle komitance, směru, vlivu akomodace, spec. typy, syndromy; popis, etiologie, řešení) Akomodační poruchy (klasifikace, popis, etiologie, řešení) Binokulární refrakční anomálie (anizometropie, anizeikonie) Cvičení Praktické seznámení s pomůckami pro vyštřování binokulárních funkcí, praktická demonstrace a nácvik základních vyšetření binokulárních funkcí. Semináře: Praktická demonstrace jevů probíraných v přednáškách, rozbor vybraných případů.