You are hereBT1

BT1


Předmět: Brýlová technologie 1

Katedra/Zkratka: OPT/BT1

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy brýlové techniky a technologie, názvoslovím, přehledem brýlových čoček, přísrtoji pro brýlovou technologii, anatomickými úpravami obrub a centrací při centraci brýlových čoče. Součástí je i seznámená s obsluhou přístrojů a zařízená brýlové technologie a základní prvky obsluhy brousícího zařízení MrOrange. Je proveden výčet rizik a zásady bezpečnosti a ochrana zdraví při práci.

Přehled látky:
1.Úvod , historie brýlí 2.Třídění, brýlových obrub, speciální brýle, 3.Názvosloví, rozměry brýlových obrub, šablony - základní parametry 4.Požadavky na materiály brýlových obrub 5.Technologie výroby plastových obrub 6.Technologie výroby kovových obrub 7.Moderní přístroje pro oční techniku 8.Klasický fokometr, automatický fokometr a jejich použití proměření brýlových čoček a brýlí 9.Typy brýlových čoček, materiál, design, povrchové úpravy a způsoby jejich aplikace. 10.Centrace brýlových čoček 11.Vývoj zábrusných zařízení, zábrusné zařízení MrOrange a jeho obsluha pro různé typy zábrusu. 12.Zábrusné zařízení Essilor Gama, jeho obsluha pro různé typy zábrusu. 13. Výčet rizik a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.