You are hereBPSX

BPSX


Předmět: Seminář k bakalářské práci

Katedra/Zkratka: OPT/BPSX

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Náplň cvičení tvoří referáty studentů na témata zadaných bakalářských prací, při kterých studenti průběžně prezentují dílčí dosažené výsledky.

Přehled látky:
Náplň cvičení tvoří referáty studentů na témata zadaných bakalářských prací, při kterých studenti průběžně prezentují dílčí dosažené výsledky. Referáty a prezentace probíhají v cizím jazyce (angličtina). V návaznosti na tvorbu bakalářské práce je obsahem cvičení a seminářů také výuka metodologie vědeckého výzkumu a základní statistické metody ve zdravotnickém výzkumu. V rámci seminárních hodin připravují pod vedením příslušného vedoucího práce referáty a prezentace.