You are hereBPOM2

BPOM2


Předmět: Bakalářská práce 2

Katedra/Zkratka: OPT/BPOM2

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce. Literatura: Daná zadáním bakalářské práce. Podmínky udělení zápočtu: Průběžné plnění cílů DP.

Přehled látky:
Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.