You are hereBPOM1

BPOM1


Předmět: Bakalářská práce 1

Katedra/Zkratka: OPT/BPOM1

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.