You are hereBPO2

BPO2


Předmět: Bakalářská práce 2

Katedra/Zkratka: OPT/BPO2

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace: Cíle bakalářské práce jsou stanoveny vedoucím práce na základě tématu práce.

Přehled látky:
Vypracování bakalářské práce