You are hereBPO1

BPO1


Předmět: Bakalářská práce 1

Katedra/Zkratka: OPT/BPO1

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace: Cíle bakalářské práce jsou stanoveny vedoucím práce na základě tématu práce.

Přehled látky:
Vypracování bakalářské práce