You are hereBP2X

BP2X


Předmět: Bakalářská práce 2

Katedra/Zkratka: OPT/BP2X

Rok: 2018

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace: Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce. Literatura: Daná zadáním bakalářské práce. Podmínky udělení zápočtu: Průběžné plnění cílů DP.

Přehled látky:
Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.