You are hereBP2

BP2


Předmět: Bakalářská práce 2

Katedra/Zkratka: OPT/BP2

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace: Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce. Literatura: Daná zadáním bakalářské práce. Podmínky udělení zápočtu: Průběžné plnění cílů DP.

Přehled látky:
Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.