You are hereBP1X

BP1X


Předmět: Bakalářská práce 1

Katedra/Zkratka: OPT/BP1X

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.