You are hereBP1X

BP1X


Předmět: Bakalářská práce 1

Katedra/Zkratka: OPT/BP1X

Rok: 2018

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace: Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.