You are hereBP1

BP1


Předmět: Bakalářská práce 1

Katedra/Zkratka: OPT/BP1

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace: Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.

Přehled látky:
Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.