You are hereAST

AST


Předmět: Astronomie

Katedra/Zkratka: OPT/AST

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace: Základy astronomie.

Přehled látky:
1. Historie astronomie. 2. Záření, zdroje záření, černé těleso, stupnice jasnosti, detekce v různých spektrálních oblastech. 3. Astronomické souřadnice I - obzorníkové, rovníkové I druhu. 4. Astronomické souřadnice II - rovníkové II druhu, ekliptikální. 5. Souvislosti souařadnicových soustav - denní/roční pohyb, viditelnost těles, soumrakové jevy. 6. Zdánlivé pohyby Slunce, Měsíce a planet po obloze, aspekty planet. 7. Čas, kalendář, hvězdný čas. 8. Korekce: precese, nutace, refrakce, aberace, paralaxa. 9. Základy nebeské mechaniky, orbitální elementy, Keplerovy zákony, předpovědi. 10. Sluneční soustava, dráhy meziplanetárních sond, gravitační prak. 11. Objekty dalekého vesmíru, Galaxie, místní skupina galaxií, supergalaxie. 12. Úvod do astrofyziky, HR diagram, vnitřní stavba a vývoj hvězd, supernovy. 13. Základy praktické astronomie. Demonstrace.