You are hereARO

ARO

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Analýza rohovky

Katedra/Zkratka: OPT/ARO

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Předmět se věnuje moderním technikám sběru, zpracování a vyhodnocení dat z oblasti předního segmentu oka se zaměřením na rohovku, její strukturu a vlastnosti a se zřetelem ke kompetencím optometristy. Pozornost je též věnována změnám rohovky a jejich vlastností po refrakčních laserových zákrocích. Ve cvičeních budou probíhat praktické činnosti dle témat přednášek. V rámci seminářů budou studenti samostatně analyzovat a následně prezentovat jednotlivé případy. Výuka bude zajišťována ve spolupráci s Oční klinikou a externími odborníky s rozsáhlými teoretickými vědomostmi a praktickými zkušenostmi.

Přehled látky:
- Opakování anatomie a fyziologie rohovky, její optické vlastnosti - Možnosti analýzy rohovky a předního segmentu oka: historický vývoj, současné možnosti, moderní trendy. - Topografie rohovky: keratograf, Scheimpflugova kamera a další systémy - principy činnosti, výhody, nevýhody, možnosti využití. - Možnosti vyhodnocení topografických dat, jejich interpretace se zřetelem ke konkrétní aplikaci (diagnostika chorob, vyšetření před refrakční operací, vyšetření optického systému oka, aplikace kontaktních čoček) - Specifika topografie v refrakční chirurgii. - Vlastnosti rohovky po laserových refrakčních výkonech: specifika struktury a topografie, mechanické a optické vlastnosti a vhodné metody jejich analýzy; vliv výkonů na fyziologii rohovky a vidění. - Endotelová mikroskopie. - Mikroskopická fotografie s využitím štěrbinové lampy: principy, kalibrace nastavení, zásady snímání, možnosti analýzy snímků. - Přehled vyšetřovacích technik na štěrbinové lampě, popis dílčích technik (přímé, nepřímé, difúzní osvětlení, filtry) - Postup komplexního vyšetření na štěrbinové lampě; everze horního víčka; slzný film a jeho vyhodnocení, vyšetření s využitím fluoresceinu, BUT Ve cvičeních budou probíhat praktické činnosti dle témat přednášek. V rámci seminářů budou studenti samostatně analyzovat a následně prezentovat jednotlivé případy. Výuka bude zajišťována ve spolupráci s Oční klinikou, v rámci cvičení a seminářů proběhnou vstupy externích odborníků s rozsáhlými teoretickými vědomostmi a praktickými zkušenostmi.