You are hereAPLEX

APLEX


Předmět: Aplikovaná teor. a praktická elektronika

Katedra/Zkratka: OPT/APLEX

Rok: 2021

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Předmět je zaměřený na překlenutí problematiky teorie a aplikace elektronických obvodů s těžištěm na pochopení fyzikálních principů vybraných obvodů. Výuka je podpořena simulací reálných obvodů na PC.

Přehled látky:
1. Opakování RCL obvodu, rezonance. 2. Aktivní prvek polovodičový tranzistor, zesílení-zpětná vazba, impedance, impedanční vazba, oscilátor - generátor. 3. Přechod od nízkofrekvenční elektroniky k vysokofrekvenční, zesilovač nízkofrekvenční. 4. Dipól, vysílač, přijímač,vysokofrekvenční zesilovač. 5. Úvod do teorie signálu, zpracování a analýza signálu, principy osciloskopu a spektrálního analyzátoru, FFT. 6. Úvod do teorie elektronických pulsů, šíření pulsů koaxiálním vedením, pulsní generátor proudový a napětový, detekce. 7. Šum v elektronice, základní rozdělení a potlačení jeho vlivu. 8. LED dioda, PIN dioda, LD dioda, čerpání polovodičového laseru. 9. Senzorika, základní rozčlenění senzorů, optoelektronický senzor.