You are hereAPLA

APLA


Předmět: Aplikace laserů

Katedra/Zkratka: OPT/APLA

Rok: 2018

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Princip činnosti a konstrukce laseru, fyzikální, technické, vojenské a medicínské aplikace laserů.

Přehled látky:
1. Princip činnosti a konstrukce laseru, základní typy a trendy ve vývoji laserů (R. Horák). 2. Vlastnosti laserového záření, detekce a diagnostika laserového záření, zásady bezpečnosti práce s lasery, třídy laserů (R. Horák). 3. Přehled vědeckých a technických aplikací laserů. Laserové systémy v technologických aplikacích a chirurgii (R. Horák). 4. Využití laserů ve spektroskopii (J. Kapitán). 5. Využití mechanických účinků laserového záření, princip přenosu hybnosti a momentu hybnosti laserovými svazky. Fyzikální vlastnosti, experimentální realizace a aplikace nestandardních laserových svazků (Z. Bouchal). 6. Vojenské aplikace laserů, dálkomery, značkovače, ozařovače, LIDAR, laserové navádění (M. Paúr). 7. Princip činnosti laserových systémů pro měření vzdáleností, polohy, kvality povrchu, rychlosti, vibrací a tvarových parametrů (J. Podloucký). 8. Princip a realizace stínové a skenovací metody laserového bezdotykového měření příčných rozměrů (telecentrické optické komponenty, rozmítací prvky, detektory, rozbor přesnosti měření). Laboratorní ukázka laserového skenovacího systému (J. Podloucký). 9. Využití laserů v optických komunikacích (principy a komponenty využívané ve vláknové a bezdrátové komunikaci) (F. Petráš). 10. Polovodičové lasery, současné technologie, polovodičové UV lasery, použití polovodičových laserů ve spektroskopii a senzorice (F. Petráš).