You are hereAOM

AOM


Předmět: Aplikovaná optická měření

Katedra/Zkratka: OPT/AOM

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace:

Přehled látky:
1. Základních světelné veličiny: svítivost, osvětlení, světelný tok, jas, fotometrie a radiometrie 2. Zdroje světla - spektrální složení, spektroradiometrie, kolorimetrie, koherence, polarizační stav. Měření parametrů laserových svazků. 3. Detektory optického záření - citlivost, spektrální charakteristika, kmitočtová charakteristika, šum. 4. Optická měření ve strojírenství - měření délek, úhlů, rovinností, souosostí. 5. Interferenční měření délek a měření odvozená - úhlová měření, měření rychlostí, měření vibrací. 6. Interferenční měření homogenity, vizualizace fyzikálních polí. 7. Polarizační měření, fotoelasticimetrie. 8. Využití koherenční zrnitosti. 9. Metoda moiré a její uplatnění. 10. Měření v geodesii a v dálkovém průzkumu Země. 11. Fotometrická a interferometrická měření v astronomii. 12. Optická měření v chemii, biologii a lékařství - spektrální, kolorimetrické a chromatografické metody. 13. Demonstrační experimenty: měření světelných zdrojů spektroradiometrem, koherenční zrnitost, fotoelasticimetrie