You are hereANIZ

ANIZ

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optika anizotropních prostředí

Katedra/Zkratka: OPT/ANIZ

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Polarizovaného světla, polarizační prvky, elektrooptický jev a aplikace.

Přehled látky:
1. Popis a vlastnosti polarizovaného světla. 2. Klasifikace, vlastnosti a použití anizotropních materiálů. 3. Šíření světla v jednoosých a dvouosých krystalech (simulace v programu Oslo). 4. Základní vlastnosti a princip činnosti fázových destiček (simulace program Oslo). 5. Maticový popis ideálních polarizačních prvků (výpočty v programu Oslo). 6. Praktické použití fázových destiček (simulace program Oslo). 7. Metody pro vytváření polarizovaného světla. 8. Princip činnosti a použití polarizačních filtrů. 9 .Vlastnosti a použití opticky aktivních prostředí. 10. Faradayův jev a jeho použití. 11. Elektrooptický jev a jeho aplikace. 12. Elektrooptický jev v tekutých krystalech, princip činnosti, konstrukce a použití prostorových modulátorů světla.