You are hereANIZ

ANIZ


Předmět: Optika anizotropních prostředí

Katedra/Zkratka: OPT/ANIZ

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Polarizovaného světla, polarizační prvky, elektrooptický jev a aplikace.

Přehled látky:
1. Popis a vlastnosti polarizovaného světla. 2. Klasifikace, vlastnosti a použití anizotropních materiálů. 3. Šíření světla v jednoosých a dvouosých krystalech. 4. Základní vlastnosti a princip činnosti fázových destiček. 5. Půlvlnná fázová destička, maticový popis a použití (simulace v programu Oslo Premium). 6. Čtvrtvlnná fázová destička, maticový popis a použití (simulace v programu Oslo Premium). 7. Metody vytváření polarizovaného světla. 8. Funkce propustnosti soustavy polarizátoru, fázové destičky a analyzátoru. 9. Princip činnosti a polarizačních interferenčních filtrů. 10. Konstrukce a použití Lyotova a Šolcova filtru (simulace v programu Oslo Premium). 11. Optická aktivita, kruhový dichroismus a kruhový dvojlom. 12. Faradayův jev a jeho použití. 13. Elektrooptický jev a jeho použití.