You are hereAKS

AKS


Předmět: Akviziční systémy

Katedra/Zkratka: OPT/AKS

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Vladimír Chlup'

Anotace: Základy akvizice cílů, Johnsonovo kritérium. Fyzikální veličiny a používané jednotky.

Přehled látky:
1. Základy akvizice cílů, Johnsonovo kritérium. Fyzikální veličiny a používané jednotky. 2. Technické charakteristiky a parametry laserů (princip a vlastnosti laserového záření, vlnová délka, divergence svazku, režim, výkon). Změny vlnové délky pomocí nelineárních optických jevů (OPO, generace vyšších harmonických). 3. Mechanické a denní optické zaměřovače (dalekohledové, kolimátorové, laserové). Konstrukce a parametry. 4. Přesnost zamíření, nastavení okuláru, paralaxa. 5. Laserové značkovače a ozařovače. Jednoduché úlohy zamíření. 6. Určení vzdálenosti. Triangulace, časová korelace elektromagnetického záření (radiolokace, laser). Bezpečnost při práci s lasery (laserové třídy, optická hustota, filtry). 7. Určení směru - digitální kompas a inklinometr, gyrokompas, Pitotova trubice. 8. Určení polohy, času a rychlosti pomocí globálního navigačního systému. Souřadnicové systémy (WGS84, UTM, MGRS), mapy. Popis a základní parametry GPS (složení systému GPS, struktura signálu). 9. Zvýšení přesnosti určení polohy, určení polohy v budovách, zdroje chyb GPS. Ostatní družicové navigační systémy. 10. Vedlejší optoelektronické systémy v akvizici - displeje, chladící zařízení. Napájení a baterie. 11. Přehled a srovnání aktuálních akvizičních systémů a jejich parametrů. Ukázky a zkoušky rozvíjející praktické dovednosti: ad 2 Praktické měření vzdálenosti s laserovými akvizičními jednotkami JIM LR a Moskito v exteriéru a laboratorní měření dosahu laserových dálkoměrů. ad 3 Praktické měření s optickými vizuálními zaměřovači. ad 4 Měření dioptrického rozsahu různých optických zaměřovačů, určování paralaxy a jejího vlivu na zamíření. ad 6 Praktické použití software MyVector ve spolupráci s akviziční jednotkou Moskito. ad 7 Vliv prostředí na přesnost měření magnetických kompasů praktické vyhodnocení. ad 8 Praktické zajištění časové synchronizace u systémů s vícečlennými systémy. Kooperace systému Moskito radiostanice note počítač ve víceuživatelské kooperaci ad 9 Praktická měření optických vlastností displejů akvizičních jednotek a porovnání se subjektivním vjemem ad 7 Praktické stanovení deklinace, měření odchylek a vliv prostředí.