You are hereAF

AF


Předmět: Astrofyzika

Katedra/Zkratka: OPT/AF

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.'

Anotace: Základní pojmy, magnituda, spektrální třída, vzdálenosti a jejich měření.

Přehled látky:
1. Základní pojmy, magnituda, spektrální třída, vzdálenosti a jejich měření. 2. Polytropní rovnováha hvězdy, stabilita. 3. Vznik a vývoj hvězd, závěrečná stádia, neutronové hvězdy. 4. Základní myšlenky obecné relativity, metrika. 5. Černé díry, Schwarzschildovo řešení. 6. Fridmanovo řešení a expandující vesmír. 7. Kosmologie. Hledání stavové rovnice temné energie. 8. Standardní model elementárních částic, temná hmota. 9. Elektromagnetická pole ve vesmíru. Zeemanův jev, Faradayova rotace, polarizace. 10. Nestability v plazmatu mlhovin. 11. Magnetosféry planet sluneční soustavy. 12. Magnetická pole ve vesmíru a v mezigalaktickém prostoru. Studijní literatura: [1] Komplex stránek Astrofyzika na serveru Aldebaran (www.aldebaran.cz) [2] P. Kulhánek, M. Červenka: Příklady z astrofyziky, skriptum FEL ČVUT, 2009 http://www.aldebaran.cz/studium/astrofyzika.pdf. [3] T. E. Cravens: Physics of Solar System Plasmas, Cambridge Atmospheric and Space Science Series, Cambridge University Press, 1997. [4] A. L. Peratt: Physics of the Plasma Universe, Springer-Verlag, 1991.