You are hereAE

AE


Předmět: Analogová elektronika

Katedra/Zkratka: OPT/AE

Rok: 2020

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Seznámit s fyzikálními základy a principy návrhu analogových obvodů.

Přehled látky:
1. Pasivní filtry I. a II. řádu. 2. Pasivní filtry vyšších řádů. 3. Jednofázové a trojfázové usměrňovače, vyhlazovací filtry, stabilizátory napětí. 4. Principiální schéma zesilovače, třídy zesilovačů, základní parametry. Využití tranzistoru k zesílení signálu. Základní zapojení a jeho návrh. 5. Specifika zesílení slabých signálů, metody přímé a heterodynní detekce. Principy, vlastnosti a použití. Stanovení vstupních požadavků. 6. Druhy oscilátoru, základní parametry a využití. Základní zapojení, stanovení vstupních požadavků, vlastnosti a použití. 7. Druhy modulace signálu, základní zapojení pro realizaci AM, FM a impulzní modulace a demodulace. Stanovení výchozích požadavků na ně, jejich vlastnosti a použití. 8. Základní vlastnosti operačního zesilovače (OZ). Zapojení OZ jako zesilovače signálu, diferenciálního zesilovače a komparátoru. Návrh, vlastnosti a parametry. 9. Využití operačního zesilovače v aktivních filtrech, derivační a integrační člen. Příklad využití operačního zesilovače k řešení diferenciální rovnice. 10. Specifika výkonových prvků v elektronických obvodech. Výkonové a spínací prvky, jejich vlastnosti a požadavky na ně. Řízení indukční a kapacitní zátěže. 11. Kombinace analogových a logických obvodů 12. Rozšíření možností mikrokontroleru analogovými obvody Pozn. Výuka je spojena s využíváním simulačních programů CircSim a Quasm.