You are hereAB

AB


Předmět: Aberace oka v optometrické praxi

Katedra/Zkratka: OPT/AB

Rok: 2018

Garant: 'doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámení studentů s klasifikací aberací se zaměřením na popis pomocí Zernikeho polynomů, jejich významem na vidění a možností jejich zohlednění v korekční pomůcce.

Přehled látky:
- Klasifikace aberací optického systému - Popis aberací pomocí Zernikeho polynomů - RMS, PSF, MTF, popis kvality obrazu - Aberace optického systému oka a jejich vliv na vidění - Prevalence aberací oka v populaci - Vliv jednotlivých optických prvků oka na celkový aberační stav - Metody a zařízení pro vyšetřování aberací optických soustav se zaměřením na optický systém oka (Shack-Hartmannův aberometr, double-pass, Tscherningův aberoskop, laser ray tracing) - Možnosti zohlednění aberací v parametrech korekčních pomůcek - kontaktní čočky, nitrooční čočky, brýlové čočky - Možnosti refrakční chirurgie v oblasti aberací vyšších řádů (vliv klasických laserových zákroků na aberace, optimalizované zákroky) - Dostupné výrobní technologie a programy umožňující individuální návrh a realizaci konkrétní korekční pomůcky s přihlédnutím k aberacím vyšších řádů. Přednášky jsou věnovány teoretickému výkladu problematiky, ve cvičeních probíhají související praktické činnosti - vyšetřování aberací včetně aberací vyššího řádu, praktické studium aberací na kvalitu zraku, optimalizace korekční pomůcky.