You are hereA

A


Předmět: Anatomie

Katedra/Zkratka: OPT/A

Rok: 2021

Garant: 'MUDr. Jiří Charamza'

Anotace: Anatomie je základní částí povinných kurzů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla včetně embryonálního a fetálního vývoje. Základní znalost anatomie je dále prohlubována ve fyziologii, patologii a patologické fyziologii.

Přehled látky:
Anatomie je základní částí povinných kurzů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla včetně embryonálního a fetálního vývoje. Základní znalost anatomie je dále prohlubována ve fyziologii, patologii a patologické fyziologii. Smyslové orgány - oko (detailně), pohybové ústrojí - aktivní a pasivní pohybový aparát, zažívací ústrojí, dýchací ústrojí, močové ústrojí, mužské a ženské pohlavní ústrojí - detailně, srdce a oběhový systém, lymfatický systém, periferní nervový systém, smyslové orgány, endokrinní žlázy, CNS. U studentů se předpokládá získání důkladných znalostí pro praktické klinické předměty, navíc umožní získání dalších znalostí v teoretických předmětech (např. ve fyziologii).