You are hereZM

ZM


Předmět: Základy meteorologie

Katedra/Zkratka: KEF/ZM

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Předmět seznamuje se základními meteorologickými pojmy a poznatky, umožňujícími s využitím dříve získaných fyzikálních vědomostí porozumět procesu sestavování předpovědí počasí. Cílem je ukázat mezioborové souvislosti a seznámit s těmi poznatky meteorologie, které se vyskytují v učivu středních škol.

Přehled látky:
Základní pojmy. Diagnóza a prognóza počasí. Teplota vzduchu. Tlak vzduchu. Vlhkost vzduchu. Oblačnost a sluneční svit. Vítr. Atmosférické srážky. Atmosférické jevy. Vzduchové hmoty. Atmosférické fronty. Stadia vývoje tlakových níží a výší. Meteorologické stanice a mapy. Předpověď počasí. Počasí na Internetu.