You are hereVSAM

VSAM


Předmět: Vývoj spektrometrických aplik. a modulů

Katedra/Zkratka: KEF/VSAM

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s metodami vývoje spektrometrických systémů

Přehled látky:
techniky návrhu měřicích aplikací (stavový automat, vysílač-příjemce?), implementace paralelismu, deterministické provádění úloh, analýza a optimalizace mrtvé doby spektrometrického systému, techniky synchronizace a spouštění procesů měření a generování, typy analogových a digitálních spouštěcích signálů, manipulace s daty, analýza, ukládání, tvorba uživatelského rozhraní, distribuce souborů, překladové specifikace, projektové řešení, vývoj elektronických modulů pro zpracování signálů, spektrometrické moduly analýzy dat, sestavování modulů předzesilovače, zesilovače, tvarovače, komerční modulární systémy