You are hereVKOF2

VKOF2

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Vědecká kresba a objekt 2

Katedra/Zkratka: KEF/VKOF2

Rok: 2021

Garant: 'prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.'

Anotace: Cílem je dovést studenty (na základě získaných teoretických a praktických znalostí v exaktních předmětech) k pozornému vnímání materiálového světa, včetně nejnovějších materiálů a technologií. Pochopit jeho sociální, psychologické, tvarové, konstrukční či estetické projevy a vědomě je reflektovat v kresbě a prostorovém objektu. Pochopit souvislosti technického předmětu s designem, objektem, kresbou či malbou.

Přehled látky:
1. Rozvinutá práce se základními výrazovými prostředky, jako je tvar, prostor, práce s kompozicí a jejími kon-strukčními prvky, jako je symetrie, asymetrie, pohyb, rovnováha, proporce, barva, hmota. 2. Figurativní studie - kresba, kolorovaná kresba, malba, komiksová kresba na dané téma. 3. Prostorová kresba a modelování, materiálové studie na dalsí témata. 4. Rozvinutá aplikace technologií, technických dovedností a konstrukčních znalostí v materiálovém objektu s atributy designu, nebo sochařského objektu s technickými atributy (např. robot).