You are hereUVMP1

UVMP1


Předmět: Umění a věda - minulost a přítomnost 1

Katedra/Zkratka: KEF/UVMP1

Rok: 2019

Garant: 'prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.'

Anotace: Předat studentům představu o vztazích umění a vědy v minulosti a v současnosti: jak pomáhá umění vědě a jak pomáhá věda umění.

Přehled látky:
Přednáška představí významné příklady zájmu umělců o vědu a vědců o umění, rozcestí umění a vědy v průběhu renesance a baroka. Další část problematiky ukáže studentům schopnosti uměleckého díla sdělit podstatné skutečnosti o světě a o člověku od 19. století do současnosti. Poslední díl předmětu se bude věnovat případům takových událostí, kdy se umění zasloužilo o vědecké poznání, a jiných, kdy se věda zasloužila o vynikající umělecká díla. Seminář bude zaměřen na diskusi a výměnu myšlenek mezi vyučujícím a studenty.