You are hereUME

UME


Předmět: Úvod do metrologie

Katedra/Zkratka: KEF/UME

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s principy metrologického systému v ČR. Budou podány základy legální, obecné a speciální metrologie.

Přehled látky:
1. Měřicí metody, dělení, charakteristika 2. Měřicí prostředky, měřidla, etalony, referenční materiály 3. Kalibrace a ověření měřidel, schémata návaznosti, principy tvorby. 4. Mezinárodní metrologické organizace 5. Metrologický systém v ČR 6. Základní právní předpisy metrologie 7. Soustava SI, vývoj a současnost.